FAQs Complain Problems

समाचार

Pages

सुबिधा तथा नगर कर

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन तथा नियमावली वमोजिम स्थानीय कर संकलनलाई प्रभावकारी वनाई नगर विकासमा स्थानिय श्रोतको अशंमा वृद्धि गर्नका लागी कर तथा राजश्वका सम्बन्धमा नगरस्तरीय राजश्व परामर्श समिति र एकिकृत योजना तर्जुमा समितिमा छलफल गरि आगामी आ.व.२०७२।२०७३ का लागि निम्नानुसारका क्षेत्रमा निम्नानुसार करका दरहरुको प्रस्ताव स्विकृत गरि सोहीे वमोजिम कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरियो ।

http://www.baglungmun.gov.np/node/263

There is currently no content classified with this term.

poll

नगरपालिकाको काम कारबाहि तँपाईलाई कस्तो लाग्छ ?