FAQs Complain Problems

समाचार

Pages

संपर्क

वागलुङ नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
बा. न. पा. - २, बागलुङ
फोन :‍+९७७-०६८-५२०१३१/५२०२३१/५२०३०९/५२१३०९,५२२९५३  फ्याक्स नं. ‌+९७७-०६८-५२०१३१
वेवसाइट: www.baglungmun.gov.np

इमेल: baglungmun@gmail.com

फेसबुक: https://www.facebook.com/hellobaglungmunicipality/

Please fill up the below form if you have any feedback.

 

poll

नगरपालिकाको काम कारबाहि तँपाईलाई कस्तो लाग्छ ?