FAQs Complain Problems

समाचार

Pages

दस्तावेज

शिर्षक दस्तावेज प्रकार Post date दस्तावेज
२०७९-०८० को आय-व्याय विवरण वार्षिक प्रतिवेदन 01/07/2024 - 12:13 PDF icon २०७९-०८० को आय-व्याय विवरण.pdf
संरचनागत कार्यविवरण प्रकाशन 01/07/2024 - 12:04 PDF icon संरचनागत कार्यविवरण.pdf
२०७९/०८० को मलेप प्रतिवेदन लेखा परीक्षण प्रतिवेदन 11/17/2023 - 12:59 PDF icon malepa report.pdf
२०७९/०८० को वार्षिक प्रतिवेदन वार्षिक प्रतिवेदन 07/16/2023 - 12:16 PDF icon 655f0dcc0fc6d.pdf
सहकारी पार्श्वचित्र २०७९ प्रकाशन 03/22/2023 - 13:05 PDF icon Final book Baglung.pdf
२०७८/०७९ को चौमासिक आय व्याय विवरण लेखा परीक्षण प्रतिवेदन 01/05/2023 - 10:13 PDF icon आय÷व्ययको आवधिक विवरण.pdf
दोस्रो चौमासिक प्रतिवेदन २०७८/०७९ वार्षिक प्रतिवेदन 01/04/2023 - 17:36 PDF icon चौमासिक प्रतिवेदन पठाएको कार्यालय प्रति.pdf
लेखा परिक्षण प्रतिवेदन २०७७/७८ लेखा परीक्षण प्रतिवेदन 12/07/2022 - 16:04 PDF icon गत आ.व. को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन.pdf
वार्षिक समिक्षा बैठकको प्रतिवेदन वार्षिक प्रगति तथा समिक्षा २०७८/०७९ 09/13/2022 - 15:07 PDF icon वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन २०७८।०७९.pdf
वार्षिक समिक्षा २०७७-७८ वार्षिक प्रगति तथा समिक्षा २०७८/०७९ 01/04/2022 - 14:59 PDF icon 4.2.4(1)(2).pdf

Pages

poll

नगरपालिकाको काम कारबाहि तँपाईलाई कस्तो लाग्छ ?